Tehtud tööd

2022/2023 a. Tehtud tööde galerii
2020 a. Tehtud tööde galerii
2019 a. Tehtud tööde galerii
2017/18 a. Tehtud tööde galerii
2017 a. Tehtud tööd
– Keila park (vaata)
– Niitmistööd (vaata)
– Rakvere tiikide puhastamine (vaata)
– Roela paisjärve puhastamine (vaata)
– Tiigi puhastamine Raplas (vaata)
2016 a. Tehtud tööd
– Tiikidest  ja paisjärvedest veetaimede niitmine ja setete eemaldamine (vaata)
– Keila pargi veesüsteemi korrastamine, istutustööd, Silla ehitus (AS Vensen) (vaata)
– Ujumiskohtade puhastamine (vaata)
– Voolutakistuste eemaldamine jõgedest (vaata)
– Settetiikide puhastamine (vaata)
– Haljastus- ja niitmistööd (vaata)
2015 a. Tehtud tööd
Kahepaiksete tiikide kaevamine ja talvitusala puhastamine, talvituskohtade loomine (vaata)
– Pargi-roheala rajamine, puude-põõsaste istutamine, piirete rajamine (vaata)
– Õhne jõe lõigu puhastamine voolutakistustest (vaata)
– Ujumiskohtade puhastamine liigsest veetaimestikust ja risustusest (vaata)
– Tiikide puhastamine setetest (vaata)
– Biotiikide puhastamine taimedest ja setetest
– Rannaalade  ja  väikesadamate puhastamine pilliroost (vaata)
– Parkide korrastamine, võsa eemaldamine (vaata)
– Luke mõisapargi tiikide puhastamine veetaimedest
– Paide tehisjärve puhastamine veetaimedest
– Lumetõrjetööd (vaata)
2014 a. Tehtud tööd
  – Loodusravi keskuse tiikide puhastamine setetest (vaata)
– Eesti Energia Kaevanduste Narva karjääri veekõrvalduskanali puhastamine voolutakistustest, setetest, liigsest veetaimestikust (vaata)
– Haapsalu Tagalahe edelaosa taimestiku areaali piiramine, taimemassi eemaldamine (vaata)
– Väike-Maarja Päästekooli tiigi puhastamine veetaimedest
– Kõltsu mõisa tiikide ja kraavide puhastamine veetaimedest (vaata)
– Koreli oja puhastamine liigsest veetaimestikust Võru linnas
– Haljala aleviku tiikide puhastamine veetaimestikust ja vetikamassist
– Anne kanali ujumisala puhastamine liigsest veetaimestikust
– Ujumiskohtade puhastamine
– Biotiikide puhastamine
– Veetõrjetööd
2013 a. Tehtud tööd
  – Rakvere linna tiikide puhastamine  veetaimedest
– Padise mõisa tiigi puhastamine veetaimedest
– Anne kanali ujumiskoha puhastamine veetaimedest
– Haljala aleviku tiikide puhastamine veetaimedest
– Võru Koreli oja ja Kubija järve ujumiskoha puhastamine veetaimedest
– Kunda linnas Kunda jõe lõigu puhastamine vettelangenud puudest ja muust veevoolu takistavast
– Kahepaiksete tiikide kaevamine
– Põllküla mõisapargi tiigi puhastamine  setetest  
– Vetiku järvede tervendamine (vettelangenud puude eemaldamine, veetaimede niitmine ettenähtud kohtadest, projekti algus 2012)
– Veetõrje- ja  võsaraietööd
2012 a. Tehtud tööd
  – Rakvere Rahvapargi tiikide puhastamine (vaata)
– AS Tallinna Vesi settetiikide puhastamine (vaata)
– Kuusalu  kiriku tiigi puhastamine setetest
– Keila jõe vasaku haru puhastamine ja veevoolu taastamine, pargi  korrastus- ja uuendustööd (alustatud 2011) (vaata)
– Anne kanali ujumiskoha puhastamine veetaimedest
– Heimtali  viinaköögi tiigi puhastamine  setetest ja maakividest kaldakindlustuse rajamine (vaata)
– Nõo Veskijärve ja Luke mõisa tiikide puhastamine veetaimedest (vaata)
– Võru Koreli oja ja Kubija järve ujumiskoha puhastamine veetaimedest (vaata)
– Haiba tiigi puhastamine veetaimedest
– Haljala aleviku tiikide puhastamine liigsest veetaimestikust
– Vetiku Suur- ja Väikejärvest veetaimede niitmine, kogumine. (vaata)
– Vettelangenud  ja koprakahjustustega puude eemaldamine
2011 a. Tehtud tööd
  – Paikuse valla Tiigi järve puhastamine setetest (vaata)
– Rakvere linna tiikide puhastamine veetaimedest
– Ingliste külas Keila jõe lõigu puhastamine veetaimedest (vaata)
– Anne kanali puhastamine veetaimedest
– Võru linnas Koreli oja ja Kubija järve ujula puhastamine veetaimedest (vaata)
– Kernu valla Haiba tiigi puhastamine risustusest ning veetaimedest (vaata)
– Kamari paisjärve puhastamine veetaimedest (vaata)
– Luke mõisapargi tiikide  puhastamine veetaimedest
– Nõo paisjärve puhastamine veetaimedest (vaata)
– Suure-Jaani paisjärve puhastamine veetaimedest (vaata)
– Haljala aleviku tiikide puhastamine veetaimedest
– Endla järve sissevoolu puhastamine voolutakistustest (vaata)
– Vihula mõisa Jääkeldri tiigi ja tiigiümbruse puhastamine (vaata)
– Raudi kanali puhastamine kopratammidest jt.voolutakistustest (vaata)
– Keila jõe haru puhastamine setetest, vettelangenud puudest, kallaste puhastamine võsast (vaata)
– Väikeveekogude taastamine ja rajamine kahepaiksete paljunemisvõimaluste parandamiseks  Mõdriku-Roela maastikukaitsealal (vaata)
2010 a. Tehtud tööd
  – Anne kanali puhastamine veetaimedest
– Keila jõe lõigu puhastamine (vaata)
– Rakvere linna tiikide puhastamine veetaimedest (vaata)
– Hooldus-koristustööd Loksa rannaalal
– Alatskivi paisjärve puhastamine (vaata)
– Suure-Jaani paisjärve puhastamine (vaata)
– Haljala aleviku tiikide puhastamine
– Rannikulõugaste puhastamine Läänemaal (vaata)
– Niitmistööd Põlva paisjärvel,· väikejärvedel ning tiikidel
– Biotiikide puhastamine setetest
2009 a. Tehtud tööd
 
– Võsapurustustööd Lääne-Virumaal (vaata)
– Anne kanali puhastamine veetaimedest (vaata)
– Alatskivi paisjärvest veetaimede niitmine ning kaldaäärte korrastamine (vaata)
– Haljala aleviku tiikide liigsest veetaimestikust puhastamine (vaata)
– Rakvere linna tiikide liigsest veetaimestikust puhastamine (vaata)
– Kubija järve ujula ning Koreli oja puhastamine liigsest veetaimestikust (vaata)
– Biotiikide puhastamine (vaata)
– Teorehe rannikulõuka veetaimestikust puhastamine (vaata)
– Taebla jõe alamjooksul kopratammide ning muude voolutakistuste eemaldamine (vaata)
– Pumpamistööd Rõuge Ööbikuorus (vaata)
2008 a. Tehtud tööd

 

– Karinu mõisatiigi puhastamine (vaata)
– Kumna mõisatiigi puhastamine (vaata)
– Rakvere Kirikupargi tiikide puhastamine (vaata)
– Haljala tiikide puhastamine (vaata)
– Palmse hotelli tiigi puhastamine (vaata)
– Luke mõisa tiikide puhastamine (vaata)
– Pumpamistööd Põltsamaal, Läänemaal, Harjumaal, Viljandimaal (vaata)
– Kubija järve ujumiskohtade puhastamine
– Päidla järvede vaheliste kanalite puhastami (vaata)
2007 a. Tehtud tööd

 

– Paralepa kanali suudme puhastamine setetest (vaata)
– Rakvere linna tiikide puhastamine veetaimedest (vaata)
– Sagadi mõisatiigi puhastamine veetaimedest (vaata)
– Jõelähtme golfiradade tiikide puhastamine (vaata)
– Luke mõisa tiikide puhastamine
– Porijõe lõigu puhastamine veetaimedest
– Roostiku niitmine Silma LKA-l
– Haljala aleviku tiikide puhastamine (vaata)
– Pärnu Jahtsadama puhastamine
– Roostiku niitmine Matsalu LKA-l (vaata)
– Rannapungerja jõe lõigu puhastamie voolutakistustest (vaata)
– Valgejõe suudmeala puhastamine risustusest, taimestikust ning setetest (vaata)
– Küti järve väljavoolu puhastamine (vaata)
Varasemad tööd
 
– Kernu vallas Haiba tiigi puhastamine (vaata)
– Tööd Kuressaare Lossikraavis ja rannas (vaata)
– Tiikide puhastamine Haljala vallas (vaata)
– Kurtna paisjärve puhastamine (vaata)
– Rakvere linna tiikide puhastamine
– Palmse mõisatiigi puhastamine veetaimedest
– Võhandu jõel niitmistööd (vaata)
– Pärnu jõe kalda puhastamine Pärnu linnas