2016

Tiikidest  ja paisjärvedest veetaimede niitmine ja setete eemaldamine (vaata)

Keila pargi veesüsteemi korrastamine, istutustööd, Silla ehitus (AS Vensen) (vaata)

Ujumiskohtade puhastamine (vaata)

Voolutakistuste eemaldamine jõgedest (vaata)

Settetiikide puhastamine (vaata)

Haljastus- ja niitmistööd (vaata)