2014

– Loodusravi keskuse tiikide puhastamine setetest (vaata)
– Eesti Energia Kaevanduste Narva karjääri veekõrvalduskanali puhastamine voolutakistustest, setetest, liigsest veetaimestikust (vaata)
– Haapsalu Tagalahe edelaosa taimestiku areaali piiramine, taimemassi eemaldamine (vaata)
– Väike-Maarja Päästekooli tiigi puhastamine veetaimedest
– Kõltsu mõisa tiikide ja kraavide puhastamine veetaimedest (vaata)
– Koreli oja puhastamine liigsest veetaimestikust Võru linnas
– Haljala aleviku tiikide puhastamine veetaimestikust ja vetikamassist
– Anne kanali ujumisala puhastamine liigsest veetaimestikust
– Ujumiskohtade puhastamine
– Biotiikide puhastamine
– Veetõrjetööd