2015

Kahepaiksete tiikide kaevamine ja talvitusala puhastamine, talvituskohtade loomine (vaata)
Pargi-roheala rajamine, puude-põõsaste istutamine, piirete rajamine (vaata)
Õhne jõe lõigu puhastamine voolutakistustest (vaata)
Ujumiskohtade puhastamine liigsest veetaimestikust ja risustusest (vaata)
Tiikide puhastamine setetest (vaata)
Biotiikide puhastamine taimedest ja setetest
Rannaalade  ja  väikesadamate puhastamine pilliroost (vaata)
Parkide korrastamine, võsa eemaldamine (vaata)
Luke mõisapargi tiikide puhastamine veetaimedest
Paide tehisjärve puhastamine veetaimedest
Lumetõrjetööd (vaata)