2019

Setete pumpamine sadamaaladelt, biotiikidest
Veetaimede niitmine ujumiskohtadest, jõgedest, pargitiikidest
kopratammide ja voolutakistuste eemaldamine jõgedest