Varasemad tööd

– Kernu vallas Haiba tiigi puhastamine (vaata)
– Tööd Kuressaare Lossikraavis ja rannas (vaata)
– Tiikide puhastamine Haljala vallas (vaata)
– Kurtna paisjärve puhastamine (vaata)
– Rakvere linna tiikide puhastamine
– Palmse mõisatiigi puhastamine veetaimedest
– Võhandu jõel niitmistööd (vaata)
– Pärnu jõe kalda puhastamine Pärnu linnas(vaata)