2009

– Võsapurustustööd Lääne-Virumaal (vaata)
– Anne kanali puhastamine veetaimedest (vaata)
– Alatskivi paisjärvest veetaimede niitmine ning
   kaldaäärte korrastamine (vaata)
– Haljala aleviku tiikide liigsest veetaimestikust puhastamine (vaata)
– Rakvere linna tiikide liigsest veetaimestikust puhastamine (vaata)
– Kubija järve ujula ning Koreli oja puhastamine liigsest veetaimestikust (vaata)
– Biotiikide puhastamine (vaata)
– Teorehe rannikulõuka veetaimestikust puhastamine (vaata)
– Taebla jõe alamjooksul kopratammide ning muude
   voolutakistuste  eemaldamine (vaata)
– Pumpamistööd Rõuge Ööbikuorus (vaata)