Veekogude ja märgalade niitmine Veekogude ja märgalade niitmine

  • Veekogude taastamine, hooldamine, saneerimine.
  • Jõgede, järvede, tiikide, merelahtede niitmine, niidetud taimede kogumine, veest välja toomine.
  • Keskmahulised kaevetööd vees ja pehmel pinnasel, samuti setete väljapumpamine veekogust.
  • Kopratammide ning muude voolutakistuste eemaldamine veekogudest
  • biotiikide puhastamine setetest
  • Võsa raiumine ja purustamine.
  • Tehnika, mida valdavalt kasutatakse, kannab TRUXOR’i kaubamärki.
  • Väikelaaduri tööd (kühvel, lumesahk, tõstekahvel, tänavahari), s.h. lume koristus