Tiikidest ja paisjärvedest veetaimede niitmine ja setete eemaldamine

Vaata lisaks ...