Vetiku Suur- ja Väikejärvest veetaimede niitmine, kogumine.

Vaata lisaks...