Vetiku Suur- ja Väikejärvest veetaimede niitmine, kogumine.

You may also like...