Category: 2012

Nõo paisjärv

Nõo Veskijärve ja Luke mõisa tiikide puhastamine veetaimedest Tehtud tööd 2012 – Tehtud tööd

DSC 0001

Keila

Keila jõe vasaku haru puhastamine ja veevoolu taastamine, pargi  korrastus- ja uuendustööd  (alustatud 2011) Tehtud tööd 2012 – Tehtud tööd

Heimtali

Heimtali  viinaköögi tiigi puhastamine  setetest ja maakividest kaldakindlustuse rajamine Tehtud tööd 2012 – Tehtud tööd