Category: 2007

Haljala 2007

Haljala aleviku tiikide puhastamine. Tiikidest taimestiku niitmine.   Tehtud tööd 2007 – Tehtud tööd